Header
ข้อมูล ดอกลิลลี่

ประวัติ ดอกลิลลี่ ที่มาของดอกไม้ที่มีประวัติยาวนาน

ดอกลิลลี่ เป็นดอกไม้ที่มีประวัติยาวนานหลายพันปี มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกและยุโรป เชื่อกันว่าเป็น ดอกไม้ที่เก่าแก่ที่สุดชนิดหนึ่งในโลก โดยพบหลักฐานการค้นพบดอกลิลลี่ในยุคหินใหม่

ในตำนานเทพปกรณัมของกรีกและโรมัน ดอกลิลลี่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์มากมาย ตัวอย่างเช่น ชาวกรีกโบราณเชื่อว่าดอกลิลลี่เกิดจากน้ำนมของเทพีเฮร่า ภรรยาของเทพเจ้าซุส จึงมีความหมายของความบริสุทธิ์และความสง่างาม ชาวโรมันโบราณเชื่อว่าดอกลิลลี่เป็นสัญลักษณ์ของเทพธิดาวีนัส เทพีแห่งความรักและความงาม จึงมีความหมายของความงามและความโรแมนติก

ในศาสนาคริสต์ ดอกลิลลี่เป็นสัญลักษณ์ของพระแม่มารี มักถูกนำมาใช้ประดับในงานเฉลิมฉลองวันอีสเตอร์และวันแม่

ในวัฒนธรรมไทย ดอกลิลลี่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์เช่นเดียวกัน โดยมักถูกนำมาใช้ประดับในงานมงคลต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น

ดอกลิลลี่ มีหลากหลายสายพันธ์ มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

ดอกลิลลี่ สายพันธ์ต่างๆ

ดอกลิลลี่มีสายพันธุ์มากมาย แบ่งตามลักษณะของดอกได้เป็น 5 ประเภทหลักๆ ได้แก่

 • ลิลลี่ลูกผสมเอเชีย (Asiatic hybrid) เป็นสายพันธุ์ที่นิยมปลูกมากที่สุด มีดอกขนาดใหญ่ มีหลายสีสัน เช่น สีขาว สีเหลือง สีชมพู สีม่วง และสีแดง ดอกไม่มีกลิ่นหอม
 • ลิลลี่ปากแตร (Longiflorum hybrid) มีดอกขนาดใหญ่ มีลักษณะคล้ายกับปากแตร เดิมทีมีดอกสีขาว มีกลิ่นหอม แต่ปัจจุบันมีการพัฒนาสายพันธุ์ให้มีสีสันอื่นๆ ด้วย
 • ลิลลี่ลูกผสมตะวันออก (Oriental hybrid) มีดอกขนาดใหญ่ มีหลายสีสัน เช่น สีขาว สีชมพู สีม่วง และสีแดง มีกลิ่นหอมแรง
 • ลิลลี่ดอย (Thai native Lily) เป็นสายพันธุ์พื้นเมืองของประเทศไทย มีดอกขนาดใหญ่ สีขาว มีจุดสีน้ำตาลกระจายอยู่ทั่วกลีบดอก มีกลิ่นหอม
 • ลิลลี่ลายเสือ (Tiger Lily) มีดอกขนาดใหญ่ มีหลายสีสัน เช่น สีแดง สีเหลือง สีส้ม และสีชมพู มีจุดสีดำกระจายอยู่ทั่วกลีบดอก ไม่มีกลิ่นหอม

นอกจากนี้ ยังมีสายพันธุ์อื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น

 • ลิลลี่แคระ (Dwarf Lily) เป็นสายพันธุ์ที่มีขนาดเล็ก เหมาะสำหรับปลูกเป็นไม้กระถาง
 • ลิลลี่พวง (Cluster Lily) มีดอกขนาดเล็ก ออกดอกเป็นพวง
 • ลิลลี่แม่น้ำ (River Lily) มีดอกขนาดเล็ก มีลักษณะคล้ายกับดอกบัว
 • ลิลลี่ไม้พุ่ม (Bush Lily) มีดอกขนาดเล็ก ออกดอกเป็นช่อ

การเลือกสายพันธุ์ลิลลี่ นั้น ควรพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ลักษณะของดอก กลิ่นหอม ความชอบส่วนตัว และสภาพแวดล้อมในการปลูก เช่น พื้นที่ปลูก แสงแดด และสภาพอากาศ เป็นต้น

ดอกลิลลี่แต่ลละสีมีความหมายแตกต่างกันออกไป

ดอกลิลลี่ สี และความหมาย
 • ดอกลิลลี่สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความไร้เดียงสา ความสง่างาม มักใช้สื่อถึงความรักที่บริสุทธิ์ ความรักที่เปี่ยมไปด้วยความยกย่องเทิดทูน ความอาลัยอาวรณ์ และความหวังดีโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน
 • ดอกลิลลี่สีเหลือง หมายถึง ความร่ำรวย ความสุข มิตรภาพ มักใช้สื่อถึงความรักที่สดใส ความรักที่อบอุ่น และความปรารถนาดี
 • ดอกลิลลี่สีชมพู หมายถึง ความอ่อนหวาน ความอ่อนโยน ความโรแมนติก มักใช้สื่อถึงความรักที่อ่อนหวาน ความรักที่จริงใจ และความรักที่โรแมนติก
 • ดอกลิลลี่สีม่วง หมายถึง ความหรูหรา ความมีอำนาจ ความลึกลับ มักใช้สื่อถึงความรักที่ลึกซึ้ง ความรักที่มั่นคง และความรักที่ยากจะลืมเลือน
 • ดอกลิลลี่สีแดง หมายถึง ความรัก ความหลงใหล ความปรารถนา มักใช้สื่อถึงความรักที่ร้อนแรง ความรักที่เปี่ยมไปด้วยพลัง และความรักที่เต็มไปด้วยความต้องการ

นอกจากนี้ ยังมีความหมายของดอกลิลลี่ตามสายพันธุ์อีกด้วย เช่น

 • ดอกลิลลี่ดอย มีความหมายถึงความบริสุทธิ์ ความสง่างาม และความรักที่มั่นคง
 • ดอกลิลลี่ลายเสือ มีความหมายถึงความแข็งแกร่ง ความกล้าหาญ และความรักที่เปี่ยมไปด้วยพลัง

การเลือกดอกลิลลี่ให้เหมาะสมกับโอกาสนั้น ควรพิจารณาจากความหมายของดอกลิลลี่แต่ละสี เพื่อให้สื่อความหมายที่ถูกต้องและตรงตามความต้องการของผู้รับ

การนำดอกลิลลี่ไปใช้ประโยชน์

ดอกลิลลี่เป็นดอกไม้ที่นิยมนำมาใช้ประดับตกแต่งสถานที่ต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน งานเลี้ยง งานมงคลต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังนิยมนำมาใช้ทำแจกันดอกไม้ ช่อดอกไม้ และดอกไม้ประดิษฐ์อีกด้วย

อ่านเรื่องดอกไม้ที่น่าสนใจ: https://floramalee.com/

ขอบคุณที่มาเพิ่มเติม: https://horoscope.kapook.com/view205958.html