Header
ดอกรัก

ดอกรัก เป็นดอกไม้ที่พบได้ทั่วไปในประเทศไทย มีลักษณะเป็นดอกเดี่ยวหรือดอกช่อ ออกดอกตามซอกใบหรือปลายกิ่ง กลีบดอกมีสีขาวหรือสีม่วง ดอกรักมีกลิ่นหอมอ่อนๆ นิยมนำมาใช้ในการร้อยมาลัย บูชาพระ หรือประดับตกแต่งสถานที่ต่างๆ

ลักษณะทั่วไป

ลักษณะ ดอกรัก

ดอกรักเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูงประมาณ 1.5-3 เมตร ทุกส่วนของต้นมียางสีขาวข้น ใบเป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกัน รูปรีแกมขอบขนาน ปลายแหลม โคนเว้า กว้าง 6-8 เซนติเมตร ยาว 10-14 เซนติเมตร เนื้อใบหนา ใต้ใบมีขนนุ่ม ก้านสั้น

ดอกรัก 2 สี 2 ความหมาย

ดอกรัก 2 สี
 • ดอกรักสีขาวเป็นดอกที่พบเห็นได้ทั่วไป กลีบดอกมีสีขาวบริสุทธิ์ กลีบเลี้ยงมีสีเขียวอ่อน ดอกมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ดอกรักสีขาวมักถูกใช้สื่อความหมายแทนความรักที่บริสุทธิ์และจริงใจ
 • ดอกรักสีม่วงเป็นดอกที่พบได้น้อยกว่าดอกรักสีขาว กลีบดอกมีสีม่วงอ่อนหรือสีม่วงเข้ม กลีบเลี้ยงมีสีเขียวอ่อน ดอกมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ดอกรักสีม่วงมักถูกใช้สื่อความหมายแทนความรักที่ลึกซึ้งและมั่นคง

ถิ่นกำเนิดดอกรัก

ดอกรักเป็นดอกไม้ที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน พบเห็นได้ทั่วไปในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดอกรักมีสีขาวหรือสีม่วง ออกเป็นช่อตามซอกใบหรือปลายกิ่ง กลีบดอกมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ดอกรักเป็นดอกไม้ที่สื่อถึงความรักและความห่วงใย จึงเป็นที่นิยมนำมาใช้ในงานมงคลต่าง ๆ

ถิ่นกำเนิดดั้งเดิมของดอกรักเชื่อว่าอยู่ที่ประเทศอินเดีย ธิเบต หรือทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ดอกรักเป็นพืชที่ทนทานต่อสภาพอากาศร้อนชื้น สามารถเจริญเติบโตได้ดีในที่รกร้างว่างเปล่า ในประเทศไทยพบต้นรักได้ทั่วไปตามริมแม่น้ำ ลำคลอง หรือตามป่าละเมาะ

ดอกรักเป็นพืชที่มีความสำคัญในวัฒนธรรมของหลาย ๆ ประเทศ ตัวอย่างเช่น ในศาสนาฮินดู ดอกรักเป็นดอกไม้ที่ใช้ในการบูชาเทพเจ้า และในศาสนาคริสต์ ดอกรักเป็นดอกไม้ที่ใช้ในการตกแต่งโบสถ์ในวันแต่งงาน

ดอกรักเป็นดอกไม้ที่งดงามและทรงคุณค่า นอกจากจะมีความงามทางกายภาพแล้ว ดอกรักยังมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่ลึกซึ้ง ดอกรักจึงเป็นดอกไม้ที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานและยังคงเป็นที่รักของคนทั่วโลก

ความหมายของดอกรัก

ดอกรักเป็นดอกไม้ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความรัก พบเห็นได้ทั่วไปในประเทศไทยและประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดอกรักมีสีม่วงอ่อนหรือสีขาว มีลักษณะเป็นช่อ แต่ละช่อมีดอกย่อยจำนวนมาก ดอกรักเป็นดอกไม้ที่นิยมนำมาใช้ในพิธีมงคลต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น

ความหมายของดอกรักนั้น โดยทั่วไปหมายถึงความรักที่บริสุทธิ์ อ่อนโยน และมั่นคง ดอกรักเป็นดอกไม้ที่เติบโตได้ดีในที่รกร้าง แม้จะอยู่ท่ามกลางอุปสรรคต่างๆ แต่ก็สามารถเติบโตและออกดอกได้ เปรียบเสมือนความรักที่แท้จริงที่แม้จะเผชิญอุปสรรคมากมาย แต่ก็สามารถฟันฝ่าอุปสรรคเหล่านั้นไปได้ และยังคงงดงามอยู่เสมอ

นอกจากนี้ ดอกรักยังมีความหมายอื่นๆ อีกมากมาย เช่น

 • ความรักที่อดทนรอคอย
 • ความรักที่ลึกซึ้ง
 • ความรักที่มั่นคง
 • ความรักที่บริสุทธิ์
 • ความรักที่อ่อนโยน

ดอกรักจึงเป็นดอกไม้ที่สื่อถึงความรักได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าความรักนั้นจะหมายถึงความรักระหว่างคู่รัก ความรักระหว่างเพื่อน ความรักระหว่างครอบครัว หรือความรักระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ดอกรักก็ล้วนแล้วแต่สื่อความหมายของความรักที่งดงามได้ทั้งสิ้น

วิธีปลูกดอกรัก

ดอกรักเป็นดอกไม้ที่นิยมปลูกในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน เพราะเป็นดอกไม้ที่มีความสวยงาม หอมหวาน และสามารถนำมาร้อยมาลัย ไหว้พระ ทำพาน หรือตกแต่งในงานต่าง ๆ ได้ การปลูกดอกรักสามารถทำได้ 2 วิธี คือ การเพาะเมล็ด และการปักชำ แต่วิธีที่นิยมใช้ปลูกกันคือวิธีการปักชำ เนื่องจากช่วยให้รักษาพันธุ์ดอกรักไว้ได้

ขั้นตอนการปลูกดอกรักด้วยการปักชำ

 1. การเตรียมดิน

ดอกรักเป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุย ระบายน้ำได้ดี การเตรียมดินจึงควรใช้ดินร่วนผสมกับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักในอัตราส่วน 2:1 ผสมให้เข้ากัน จากนั้นให้พรวนดินให้ร่วนซุย ปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างของดินให้อยู่ที่ pH 5.5-6.5

 1. การเลือกกิ่งพันธุ์

กิ่งพันธุ์ที่ใช้ปักชำควรเป็นกิ่งที่สมบูรณ์ มีอายุประมาณ 1-2 เดือน กิ่งไม่แก่หรืออ่อนจนเกินไป เลือกกิ่งที่มีรอยแยก หรือตากิ่งชัดเจน

 1. การปักชำ

นำกิ่งพันธุ์มาตัดเป็นท่อนยาวประมาณ 20-25 เซนติเมตร ปลายกิ่งควรตัดเฉียงประมาณ 45 องศา นำไปปักชำในดินที่เตรียมไว้ ให้ลึกประมาณ 2-3 เซนติเมตร จากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม คลุมด้วยฟางหรือกระสอบป่านช่วยรักษาความชื้น

 1. การดูแล

หลังจากปักชำแล้ว ควรรดน้ำให้ชุ่มทุกวัน ในช่วงฤดูร้อนอาจต้องรดน้ำวันละ 2 ครั้ง ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักเดือนละ 1 ครั้ง เมื่อต้นกล้าเริ่มแตกใบอ่อน ให้ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ 16-16-16 อัตรา 1 ช้อนแกงต่อน้ำ 20 ลิตร รดทุก 15 วัน

 1. การออกดอก

ดอกรักจะเริ่มออกดอกเมื่อต้นมีอายุประมาณ 6-8 เดือน ดอกจะบานในช่วงฤดูร้อน ดอกจะบานอยู่ได้ประมาณ 3-5 วัน

เคล็ดลับการปลูกดอกรักให้ออกดอกดก

 • ควรปลูกดอกรักในบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึงตลอดวัน
 • ควรใส่ปุ๋ยให้เพียงพอ โดยเฉพาะปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงในช่วงที่ต้นกำลังเจริญเติบโต
 • ควรหมั่นตัดแต่งกิ่งที่แห้งหรือเป็นโรคออก

โรคและแมลงศัตรูพืช

โรคและแมลงศัตรูพืชที่พบบ่อยในดอกรัก ได้แก่

 • โรคราสนิม พบเป็นจุดสีน้ำตาลหรือสีดำบนใบและดอก
 • โรคราแป้ง พบเป็นผงสีขาวบนใบและดอก
 • เพลี้ยอ่อน ดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบและดอก ทำให้ใบเหลืองและดอกร่วง
 • ด้วงกัดใบ กัดกินใบทำให้ใบเสียหาย

การป้องกันและกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ควรหมั่นตรวจดูต้นรักเป็นประจำ หากพบโรคและแมลงศัตรูพืช ให้รีบกำจัดทันทีด้วยวิธีที่เหมาะสม