Header

ประวัติของดอกปีบ ที่มาของดอกไม้ไทยที่น่าสนใจนี้

ดอกปีป

ดอกปีบ ดอกไม้แห่งสายธาร ดอกปีบเป็นดอกไม้ไทยที่มีชื่อเสียงมาช้านาน ได้รับการยกย่องว่าเป็น ดอกไม้ประจำจังหวัดปราจีนบุรี และ ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อีกทั้งยังเป็น ดอกไม้สัญลักษณ์แห่งวิชาชีพพยาบาล อีกด้วย ดอกปีบมีสีขาวบริสุทธิ์ รูปทรงคล้ายแตร กลิ่นหอมอ่อน ๆ ชวนให้หลงใหล

ต้นกำเนิดของดอกปีบนั้นสันนิษฐานว่ามาจากแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยพบหลักฐานการกล่าวถึงดอกปีบในวรรณคดีไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เช่น ในบทละครเรื่องอิเหนา ของสุนทรภู่ มีการกล่าวถึงดอกปีบว่า “มาลัยปีบพันเกล้า” หมายถึง มาลัยที่ร้อยด้วยดอกปีบ

ดอกปีบ สายพันธุ์ต่างๆ

ดอกปีบ สายพันธุ์อื่น

ในประเทศไทย ดอกปีบมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามท้องถิ่น เช่น ภาคกลางเรียกว่า “ปีบ” ภาคเหนือเรียกว่า “กาสะลอง” ภาคอีสานเรียกว่า “กางของ” เป็นต้น

ปีบมีสายพันธุ์ต่างๆ มากมาย แต่ละสายพันธุ์มีรูปร่างและสีสันของดอกที่แตกต่างกันไป สายพันธุ์ดอกปีบ ที่นิยมปลูกในประเทศไทย ได้แก่

  • ปีบขาว เป็นสายพันธุ์ที่พบได้ทั่วไป ดอกมีสีขาว หอมอ่อน ๆ
  • ปีบยูนนาน ดอกมีสีขาว ขนาดใหญ่กว่าปีบขาว
  • ปีบทอง ดอกมีสีเหลืองทอง หอมอ่อน ๆ
  • ปีบชมพู ดอกมีสีชมพู หอมอ่อน ๆ

ลักษณะของดอกปีบ

ลักษณธของ ดอกปีบ

ลักษณะของดอกปีบ ดอกปีบเป็นดอกไม้ที่พบได้ทั่วไปในประเทศไทย

  • มีลักษณะเป็นดอกช่อกระจุกแยกแขนง ยาวประมาณ 10-25 เซนติเมตร ดอกย่อยจะประกอบไปด้วยกลีบเลี้ยงสีเขียว ดอกมีกลิ่นหอม
  • กลีบดอก ของปีบเป็นสีขาวนวล เชื่อมกันเป็นหลอดปากแตรยาวประมาณ 6-10 เซนติเมตร ปลายหลอดแยกเป็น 5 แฉก แต่ละแฉกเป็นรูปขอบขนาน กว้างประมาณ 0.5 เซนติเมตร ปลายแฉกแหลม
  • เกสรตัวผู้ ของปีบมี 4 อัน ยาวไม่เท่ากัน เกสรตัวผู้ 2 อัน ยาวกว่าเกสรตัวผู้อีก 2 อัน เกสรตัวเมียมี 1 อัน อยู่เหนือวงกลีบ

ดอกปีบ ออกดอกช่วงไหน?

ดอกปีบออกดอกช่วงไหน ดอกปีบออกดอกในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคม มักพบเห็นตามริมแม่น้ำลำคลองหรือในสวนสาธารณะ ดอกปีบเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม จึงมักถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการทำดอกไม้สดหรือทำน้ำหอม

ความงามของดอกปีบ นั้นไม่เพียงแค่อยู่ที่รูปทรงและสีสัน แต่ยังอยู่ที่กลิ่นหอมอันเย้ายวนใจอีกด้วย ดอกปีบเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งสายน้ำ สื่อถึงความบริสุทธิ์ สดชื่น และมีชีวิตชีวา หากได้มีโอกาสชมดอกปีบ ที่กำลังเบ่งบาน อย่าลืมสูดดมกลิ่นหอมของมันให้เต็มปอด เพื่อที่จะได้สัมผัสกับความงดงามและเสน่ห์อันน่าหลงใหลของดอกไม้ชนิดนี้

การดูแลรักษาต้นปีบ

การดูแลรักษาต้นปีบ​ ต้นปีบเป็นไม้ที่ไม่ต้องการการดูแลมากนัก ชอบดินร่วนซุย ระบายน้ำได้ดี ชอบแสงแดดจัด ต้องการน้ำปานกลาง รดน้ำวันละ 1-2 ครั้ง ควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักปีละ 2-3 ครั้ง